VirksomhedsoplysningerVirksomhedsbeskrivelseBogføringRegnskabBørsforholdKonsulentassistancePersonlige oplysninger
LERCHEBogføring - Regnskab - Børsforhold - Konsulentydelser
Virksomhedsbeskrivelse

Bogføring via e-conomic regnskabsprogram. Udfra bogføringen udarbejdes måneds-, kvartals- og årsregnskaber (årsregnskabsloven) samt selvangivel-sen, enten til Offentlige myndigheder eller til den eksterne revisor.

Efter mange års erfaring med konkursboer, tilbydes assistance med bogføring, regnskab samt gældbogen for bogføringspligtige konkursboer.

Som følge af indgående kendskab samt praktisk erfaring med danske børs-noterede selskaber, leveres ydelser indenfor de børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser overfor børsmarkedets stigende behov for informationer. 

Firmaet tilbyder endvidere assistance med udarbejdelse af analyser indenfor specifikke områder - Enten ad hoc-analyser eller årlige analyser.