VirksomhedsoplysningerVirksomhedsbeskrivelseBogføringRegnskabBørsforholdKonsulentassistancePersonlige oplysninger
LERCHEBogføring - Regnskab - Børsforhold - Konsulentydelser
Børsforhold

Oplysningsforpligtelser

 • Telefonservice om børsmæssige forhold alle årets dage.
  • Hverdage fra kl. 06.00 til kl. 22.00 - Weekend og helligdage efter aftale.
 • Årlig gennemgang af selskabets interne regler, herunder for handel med selskabets egne aktier og for handel med selskabets aktier (inkl. insiderregisteret).
 • Løbende kommentarer til selskabets periodiske selskabsmeddelelser (periodemeddelelser, kvartalsrapporter og årsrapporter).
 • Årligt møde med drøftelse af selskabets børsmæssige forhold  kan aftales.

Prospekter

 • Sparringspartner ved udarbejdelse af børsprospekter, herunder intern kvalitetssikring, udarbejdelse af tjeklister, afstemning af talmaterialet til historiske årsrapporter og/eller budgetter, estimater m.v.

Yderligere oplysninger

 • Der foretages ingen gennemgang af selskabets anvendte regnskabspraksis, herunder anvendelsen af IFRS.

Prisniveau

 • Fast årlig pris i niveauet 20.000 kr. (ekskl. moms) for et abonnement til assistance med løbende oplysningsforpligtelser.
 • Fast timepris i niveauet 950 kr. (ekskl. moms) for ad hoc gennemgang af selskabsmeddelelser kan aftales.
 • Fast timepris i niveauet 950 kr. (ekskl. moms) for deltagelse i prospektudarbejdelsen.