VirksomhedsoplysningerVirksomhedsbeskrivelseBogføringRegnskabBørsforholdKonsulentassistancePersonlige oplysninger
LERCHEBogføring - Regnskab - Børsforhold - Konsulentydelser
Personlige oplysninger

Henrik Fauerskov Lerche
Født 16. november 1961
Cand.Merc.Aud (1994)
HD-R (1986)

 

Karriereforløb

  • Ansat som revisor hos KPMG fra 1. september 1982 til 30. november 1998,
  • herefter godt 3 år på NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S til 31. august 2001 i afdelingen "Surveillance" (kontrol med udstedere af noterede værdipapirer).
  • og fra september 2001 til 31. december 2009 hos KPMGs regnskabsfaglige afdeling med speciale indenfor børsområdet.
  • Opstart af selvstændig virksomhed pr. 1. januar 2010